REKONSTRUKCE, NOVOSTAVBY, FASÁDY

Pro rodinné i panelové domy nabízíme veškeré stavební úpravy exteriérů i interiérů včetně zateplení budov. Zajistíme výstavbu rodinného domu na klíč.

klikněte pro zvětšení

Výstavba rodinného domu na klíč

 • Terénních úprav přes vyhrabání základů rodinného domu
 • Zalití základových pásů a základové desky
 • Provedení protiradonových opatření
 • Hrubá stavba rodinného domu
 • Výstavba střechy
 • Rozvody elektrické energie, vody, plynu po budově, topení
 • Připojení k vodovodnímu a kanalizačnímu řádu, k přípojkám elektřiny a plynu
 • Povrchové úpravy zdiva rodinného domu
 • Terénní úpravy okolí rodinného domu včetně příjezdové komunikace

Rekonstrukce a stavební úpravy budov

 • Výměny veškerých části střech
 • Přístavby a nástavby budov
 • Rekonstrukce rozvodů elektřiny, vody a plynu
 • Rekonstrukce přípojek
 • Opravy fasád
 • Terénní úpravy
 • Malby a nátěry

Rekonstrukce bytových jader, koupelen

klikněte pro zvětšení
 • Vybourání původního jádra
 • Výstavby nového jádra zděného popř. sádrokartonového
 • Zapojení nových rozvodů vody, plynu a elektrické energie
 • Povrchové úpravy zdiva
 • Obklady dlažby
 • Malby

Pokládání chodníků a dlažeb včetně obrubníků

klikněte pro zvětšení
 • Odtěžení podkladové vrstvy
 • Uložení podkladového materiálu dlažby
 • Položení dlažby
 • Kompletní zemní práce spojené s propojením chodníku dlažby s okolním terénem
 • Materiál chodníků a dlažeb:
  (beton, zámková dlažba, keramická dlažba, kamenné kostky, přírodní kámen)